Có 1 kết quả:

Liú Yì qìng

1/1

Liú Yì qìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Liu Yiqing (403-444), writer of South Song Dynasty, compiler and editor of A New Account of the Tales of the World 世說新語|世说新语[Shi4 shuo1 Xin1 yu3]