Có 1 kết quả:

jiàn bǐng

1/1

jiàn bǐng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

sword hilt