Có 1 kết quả:

1/1

phồn thể

Từ điển phổ thông

1. do nhiều thứ hợp thành
2. thuốc

Từ điển phổ thông

văn tự loại nhỏ

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Giao kèo, văn tự, hợp đồng. § Văn tự lớn gọi là “chất” 質, nhỏ gọi là “tề” 劑.
2. Một âm là “tễ”. (Danh) Thuốc đã luyện hay pha chế. ◎Như: “dược tễ” 藥劑 tễ thuốc.
3. (Danh) Phân lượng nhất định. ◎Như: “phân tễ” 分劑 phân lượng nhiều ít đã chia ra rõ ràng.
4. (Danh) Lượng từ về thuốc: thang, chén, liều. ◎Như: “nhất tễ” 一劑 một chén thuốc.
5. (Động) Pha chế, điều chế. ◎Như: “điều tễ” 調劑 pha chế.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Thuốc đã luyện hay pha: 藥劑 Thuốc bào chế, tễ thuốc; 麻醉劑 Thuốc mê;
② Thang, chén, liều: 一劑藥 Một thang thuốc; 第二劑藥 Thang thuốc thứ hai;
③ (văn) Văn tự, giao kèo, hợp đồng.

Từ điển Trung-Anh

dose (medicine)

Từ ghép 180

ān wèi jì 安慰劑bái sè zhàn jì 白色戰劑bǎo hù jì 保護劑biǎo miàn huó huà jì 表面活化劑biǎo miàn huó xìng jì 表面活性劑chéng jì 橙劑chéng sè jì 橙色劑chéng sè zhàn jì 橙色戰劑chí jiǔ xìng dú jì 持久性毒劑chōng fú jì 沖服劑chōng jì 沖劑chú cǎo jì 除草劑chú chòu jì 除臭劑chú gòu jì 除垢劑cì jī jì 刺激劑cuī féi jì 催肥劑cuī huà jì 催化劑cuī lèi jì 催淚劑cuī tù jì 催吐劑dān fāng zhì jì 單方製劑dāng liàng jì liàng 當量劑量dī jì 滴劑dī jì liàng zhào shè 低劑量照射dīng jì 酊劑dú hài jì liàng 毒害劑量dú jì 毒劑dú jì dàn 毒劑彈dú jì zhèn jiǎn 毒劑震檢fā pào jì 發泡劑fǎn xīng fèn jì 反興奮劑fāng jì 方劑fáng dòng jì 防凍劑fáng fǔ jì 防腐劑fèi cì jī xìng dú jì 肺刺激性毒劑fú shè jì liàng 輻射劑量fú shè jì liàng lǜ 輻射劑量率fǔ shí jì 腐蝕劑fù xíng jì 賦形劑gān wèi jì 甘味劑gān yóu shuān jì 甘油栓劑gān zào jì 乾燥劑hé chéng xǐ dí jì 合成洗滌劑hú jì 糊劑huà xué jì liàng jì 化學劑量計huà xué zhàn jì 化學戰劑huà xué zhàn jì jiǎn dú xiāng 化學戰劑檢毒箱huán yuán jì 還原劑huàn jué jì 幻覺劑hùn hé dú jì 混合毒劑hùn níng jì 混凝劑huó xìng jì 活性劑jī ròu sōng chí jì 肌肉鬆弛劑jì liàng 劑量jì liàng dāng liàng 劑量當量jì liàng jiān kòng 劑量監控jì liàng xiào yìng 劑量效應jì xíng 劑型jì zi 劑子jiāo nián jì 膠粘劑jiǎo wèi jì 矯味劑jiě dú jì 解毒劑jìn jì 浸劑jú bù má zuì jì 局部麻醉劑kàng níng xuè jì 抗凝血劑kàng yǎng huà jì 抗氧化劑kàng zǔ àn jì 抗組胺劑kōng qì jì liàng 空氣劑量kū yè jì 枯葉劑lán sè jì 藍色劑lěi jī jì liàng 累積劑量lěng què jì 冷卻劑lì niào jì 利尿劑luò yè jì 落葉劑má zuì jì 麻醉劑màn huà jì 慢化劑mí huàn jì 迷幻劑mí làn xìng dú jì 糜爛性毒劑nián hé jì 粘合劑níng gù jì 凝固劑pēn tì jì 噴嚏劑piān jì 片劑piǎo bái jì 漂白劑píng jūn jì liàng 平均劑量qǐ yún jì 起雲劑qì wù jì 氣霧劑qiáng xīn jì 強心劑qīng jié jì 清潔劑qù gòu jì 去垢劑quán shēn zhōng dú xìng dú jì 全身中毒性毒劑rán shāo jì 燃燒劑rǎn fà jì 染髮劑róng jì 溶劑róu ruǎn jì 柔軟劑róu shùn jì 柔順劑rǔ huà jì 乳化劑rǔ jì 乳劑rùn huá jì 潤滑劑sǎn jì 散劑shā chóng jì 殺蟲劑shā jūn jì 殺菌劑shā luó jì 殺螺劑shā zhēn jūn jì 殺真菌劑shēn zhì jì 砷製劑shén jīng xìng dú jì 神經性毒劑shēng fà jì 生髮劑shēng wù huà xué zhàn jì 生物化學站劑shēng wù jì liàng yí 生物劑量儀shēng wù zhàn jì 生物戰劑shēng wù zhì jì 生物製劑shēng yā jì 升壓劑shī rùn jì 濕潤劑shì jì 試劑shuān jì 栓劑sù huà jì 塑化劑sù xiào xìng dú jì 速效性毒劑tāng jì 湯劑tí shén jì 提神劑tǐ xiāng jì 體香劑tiān jiā jì 添加劑tián chōng jì 填充劑tián wèi jì 甜味劑tiáo jì 調劑tiáo wèi jì 調味劑tú shì jì 塗飾劑tuī jìn jì 推進劑tuō máo jì 脫毛劑tuō sè jì 脫色劑wài jiā jì 外加劑xī fù jì 吸附劑xī fù xǐ xiāo jì 吸附洗消劑xī rù jì 吸入劑xī shōu jì liàng 吸收劑量xǐ dí jì 洗滌劑xǐ fà jì 洗髮劑xǐ jié jì 洗潔劑xǐ xiāo jì 洗消劑xiǎn yǐng jì 顯影劑xiāng tǐ jì 香體劑xiāo chú dú jì 消除毒劑xiāo dú jì 消毒劑xiè jìng jì 解痙劑xīng fèn jì 興奮劑xuè yè zēng qiáng jì 血液增強劑xūn zhēng jì 燻蒸劑yān wù jì 煙霧劑yǎng huà jì 氧化劑yào jì 藥劑yào jì shī 藥劑師yào jì shì 藥劑士yǐ zhǒng cù xiào jì 乙種促效劑yì zhì jì 抑制劑yǒu jī lín dú jì 有機磷毒劑yòu biàn jì 誘變劑yuán zhū xíng lí zǐ jiāo huàn jì 圓珠形離子交換劑zēng bái jì 增白劑zēng chóu jì 增稠劑zēng sù jì 增塑劑zhēn jì 針劑zhēn jì píng 針劑瓶zhèn dìng jì 鎮定劑zhèn jìng jì 鎮痙劑zhèn jìng jì 鎮靜劑zhèn tòng jì 鎮痛劑zhǐ hàn jì 止汗劑zhǐ shì jì 指示劑zhǐ tòng jì 止痛劑zhì huàn jì 致幻劑zhì jì 製劑zhì lěng jì 致冷劑zhì sǐ jì liàng 致死劑量zhì sǐ xìng dú jì 致死性毒劑zhì suān jì 制酸劑zhì xī xìng dú jì 窒息性毒劑zhōng hé jì 中和劑zhòng huó huà jì 重活化劑zhù hàn jì 助焊劑zhù jì 助劑zhù róng jì 助熔劑zhù shè jì 注射劑zì yóu jī qīng chú jì 自由基清除劑