Có 1 kết quả:

jì zi

1/1

jì zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

piece of dough cut to the right size (for making jiaozi etc)