Có 1 kết quả:

lì chuán dì

1/1

lì chuán dì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

mechanical transmission