Có 1 kết quả:

lì kè

1/1

lì kè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to prevail with difficulty