Có 1 kết quả:

lì tú

1/1

lì tú

phồn thể

Từ điển phổ thông

cố gắng

Từ điển Trung-Anh

(1) to try hard to
(2) to strive to