Có 1 kết quả:

lì chǎng

1/1

lì chǎng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

force field (physics)