Có 1 kết quả:

lì shì

1/1

lì shì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

strong man

Một số bài thơ có sử dụng