Có 1 kết quả:

lì dà wú bǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

having matchless strength