Có 1 kết quả:

lì jiāo jiǔ

1/1

lì jiāo jiǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

liquor (loanword)