Có 1 kết quả:

lì jìn shén wēi

1/1

Từ điển Trung-Anh

totally exhausted as result of overexertion (idiom)