Có 1 kết quả:

lì xīn

1/1

lì xīn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fulcrum
(2) center of force

Một số bài thơ có sử dụng