Có 1 kết quả:

lì jǔ

1/1

lì jǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

torque