Có 1 kết quả:

lì zú yǐ zuò ㄌㄧˋ ㄗㄨˊ ㄧˇ ㄗㄨㄛˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) afford
(2) able to