Có 1 kết quả:

lì qián ㄌㄧˋ ㄑㄧㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

payment to a porter