Có 1 kết quả:

bàn xué

1/1

bàn xué

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to run a school