Có 1 kết quả:

bàn nián huò

1/1

bàn nián huò

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to shop in preparation for Chinese New Year