Có 1 kết quả:

bàn zuì

1/1

bàn zuì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to punish