Có 1 kết quả:

bàn huò

1/1

bàn huò

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to purchase goods (for a company etc)