Có 1 kết quả:

gōng lìng

1/1

gōng lìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

decree