Có 1 kết quả:

gōng lì

1/1

gōng lì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

utility