Có 1 kết quả:

gōng láo

1/1

gōng láo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) contribution
(2) meritorious service
(3) credit