Có 1 kết quả:

gōng dé wú liàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

no end of virtuous achievements (idiom); boundless beneficence