Có 1 kết quả:

gōng néng xìng

1/1

gōng néng xìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

functionality