Có 1 kết quả:

gōng néng cí

1/1

gōng néng cí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

function word