Có 1 kết quả:

Jiā zī ní

1/1

Jiā zī ní

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Ghazni (Afghan province)