Có 1 kết quả:

Jiā zī ní shěng ㄐㄧㄚ ㄗ ㄋㄧˊ ㄕㄥˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Ghazni or Ghaznah province of Afghanistan