Có 1 kết quả:

Jiā lì xī yà

1/1

Từ điển Trung-Anh

Galicia, province and former kingdom of northwest Spain