Có 1 kết quả:

jiā fēng guān jiē

1/1

Từ điển Trung-Anh

to confer additional titles on a nobleman