Có 1 kết quả:

Jiā lā hǎn

1/1

Jiā lā hǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Leo Karakhan (1889-1937), Soviet ambassador to China 1921-26, executed in Stalin's 1937 purge