Có 1 kết quả:

Jiā ná dà yàn

1/1

Jiā ná dà yàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) cackling goose (Branta hutchinsii)