Có 1 kết quả:

Jiā chá

1/1

Jiā chá

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Gyaca county, Tibetan: Rgya tsha rdzong, in Lhokha prefecture 山南地區|山南地区[Shan1 nan2 di4 qu1], Tibet