Có 1 kết quả:

jiā qì

1/1

jiā qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to aerate
(2) to ventilate