Có 1 kết quả:

jiā shī qì

1/1

jiā shī qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

humidifier