Có 1 kết quả:

jiā hào

1/1

jiā hào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

plus sign + (math.)