Có 1 kết quả:

jiā zú mǎ lì ㄐㄧㄚ ㄗㄨˊ ㄇㄚˇ ㄌㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to go at full throttle
(2) (fig.) to go all out
(3) to kick into high gear