Có 1 kết quả:

Jiā lǐ níng gé lè

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Kaliningrad, town on Baltic now in Russian republic
(2) formerly Königsberg, capital of East Prussia