Có 1 kết quả:

Jiā lǐ màn dān

1/1

Jiā lǐ màn dān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Kalimantan (Indonesian part of the island of Borneo)