Có 1 kết quả:

ㄨˋ
Âm Pinyin: ㄨˋ
Tổng nét: 5
Bộ: lì 力 (+3 nét), zhǐ 夂 (+2 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái:
Nét bút: ノフ丶フノ
Thương Hiệt: HEKS (竹水大尸)
Unicode: U+52A1
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: vụ
Âm Nôm: mùa, vụ
Âm Quảng Đông: mou6

Tự hình 2

Dị thể 2

1/1

ㄨˋ

giản thể

Từ điển phổ thông

công việc

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 務.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 務

Từ điển Trung-Anh

(1) affair
(2) business
(3) matter
(4) to be engaged in
(5) to attend to
(6) by all means

Từ ghép 185

bān wù huì 班务会bào wù yuán 报务员bù jí zhī wù 不急之务bù shí shí wù 不识时务bù wù zhèng yè 不务正业cái wù 财务cái wù dà chén 财务大臣cái wù mì shū 财务秘书cái wù ruǎn jiàn 财务软件cái wù zài bǎo xiǎn 财务再保险cháng wù 常务cháng wù lǐ shì 常务理事cháng wù wěi yuán huì 常务委员会chéng wù 乘务chéng wù yuán 乘务员chú è wù jìn 除恶务尽chuán shū fú wù 传输服务chuán sòng fú wù 传送服务cí huì pàn duàn rèn wù 词汇判断任务dǎ yìn fú wù qì 打印服务器dāng wù zhī jí 当务之急dǎng wù 党务dàng àn fú wù 档案服务diàn huà fú wù 电话服务diàn zǐ shāng wù 电子商务fáng hài gōng wù 妨害公务fáng wù 防务fǎng zhēn fú wù qì 仿真服务器fēn bù shì jù jué fú wù 分布式拒绝服务fú wù 服务fú wù fèi 服务费fú wù guǎng gào xié yì 服务广告协议fú wù guī zhāng 服务规章fú wù qì 服务器fú wù shēng 服务生fú wù tái 服务台fú wù tí gōng shāng 服务提供商fú wù tí gōng zhě 服务提供者fú wù yè 服务业fú wù yuán 服务员fú wù zhì liàng 服务质量fù guó wù qīng 副国务卿gǎng wù jú 港务局gāo jí zhí wù 高级职务gōng mín yì wù 公民义务gōng wù 公务gōng wù cāng 公务舱gōng wù rén yuán 公务人员gōng wù yuán 公务员guǎn jiā zhí wù 管家职务guǎng bō hé wèi zhī fú wù qì 广播和未知服务器guó wù 国务guó wù cì qīng 国务次卿guó wù qīng 国务卿guó wù wěi yuán 国务委员Guó wù yuàn 国务院Guó wù yuàn Fǎ zhì jú 国务院法制局Guó wù yuàn Gǎng Àò Shì wù Bàn gōng shì 国务院港澳事务办公室Guó wù yuàn Guó yǒu Zī chǎn Jiān dū Guǎn lǐ Wěi yuán huì 国务院国有资产监督管理委员会Guó wù yuàn Tái wān Shì wù Bàn gōng shì 国务院台湾事务办公室Guó wù yuàn Xīn wén Bàn gōng shì 国务院新闻办公室guó wù zhǎng guān 国务长官guó wù zǒng lǐ 国务总理huà wù yuán 话务员jī wù duàn 机务段jí wù 急务jiā wù 家务Jiǎn shì fáng wù zhōu kān 简氏防务周刊jiào wù 教务jiào wù shì 教务室jiào wù zhǎng 教务长jiào xǐng fú wù 叫醒服务jìn jiē fú wù 进接服务jìn yì wù 尽义务jūn wù 军务kè hù fú wù 客户服务kè hù fú wù bù 客户服务部kè hù fú wù qì jié gòu 客户服务器结构kè hù jī fú wù qì huán jìng 客户机服务器环境kuàng wù jú 矿务局láo wù 劳务láo wù hé tong 劳务合同láo wù jiāo huàn 劳务交换láo wù rén yuán 劳务人员láo wù shì chǎng 劳务市场Lián hé Bāo guǒ Fú wù Gōng sī 联合包裹服务公司Lián hé guó Nán mín Shì wù Gāo jí Zhuān yuán Bàn shì chù 联合国难民事务高级专员办事处lín wù 林务lǜ shī shì wù suǒ 律师事务所Měi guó Guó wù yuàn 美国国务院miǎn qù zhí wù 免去职务míng lù fú wù 名录服务nèi bù shì wù 内部事务nèi wù 内务Nèi wù bù 内务部nǚ chéng wù yuán 女乘务员Qiáo wù Wěi yuán huì 侨务委员会qín jiǎn wéi fú wù zhī běn 勤俭为服务之本qín jiǎn wù shí 勤俭务实qín wù 勤务qín wù bīng 勤务兵qín wù yuán 勤务员qīng guān nán duàn jiā wù shì 清官难断家务事qīng suàn yè wù 清算业务Quán guó Rén mín Dài biǎo Dà huì Cháng wù Wěi yuán huì 全国人民代表大会常务委员会Quán mín Yì wù Zhí shù rì 全民义务植树日rèn wù 任务rèn wù lán 任务栏rǒng wù 冗务shāng wù 商务Shāng wù bù 商务部Shāng wù Hàn yǔ Kǎo shì 商务汉语考试Shāng wù Yìn shū guǎn 商务印书馆shāng wù zhōng xīn qū 商务中心区Shàng hǎi Shāng wù yìn shū guǎn 上海商务印书馆shè huì fú wù 社会服务shí shí dá wù 识时达务shí shí wù 识时务shí shí wù zhě wèi jùn jié 识时务者为俊杰shí wù 实务shì wù 世务shì wù 事务shì wù fán máng 事务繁忙shì wù lǜ shī 事务律师shì wù suǒ 事务所shì wù suǒ lǜ shī 事务所律师shǒu xí cái wù guān 首席财务官shòu hòu fú wù 售后服务shuì wù 税务Shuì wù jú 税务局Sù wù 宿务tōng xìn fú wù 通信服务wài jiāo shì wù 外交事务wài wù 外务Wài wù bù 外务部wài wù shěng 外务省wǎng lù fú wù 网路服务wèi rén mín fú wù 为人民服务wén jiàn fú wù qì 文件服务器wù bì 务必wù gōng 务工wù nóng 务农wù qī 务期wù qǐng 务请wù shí 务实wù xū 务虚xìng fú wù 性服务xìng fú wù chǎn yè 性服务产业xùn dǎo zhí wù 训导职务yáng wù 洋务yáng wù pài 洋务派yáng wù xué táng 洋务学堂Yáng wù Yùn dòng 洋务运动yào wù 要务yè wù 业务yè wù guò shī 业务过失yè wù mó shì 业务模式yè wù yuán 业务员yī tiáo lóng fú wù 一条龙服务yī wù 医务yī wù rén yuán 医务人员yī wù shì 医务室yī wù suǒ 医务所yì wù 义务yì wù gōng zuò zhě 义务工作者yì wù jiào yù 义务教育yín háng yè wù 银行业务yóu wù shì 邮务士yú liú shì wù 余留事务yù guǎn lǐ Yú fú wù zhī zhōng 寓管理于服务之中yù míng fú wù qì 域名服务器zá wù 杂务zhài wù 债务zhài wù dān bǎo zhèng quàn 债务担保证券zhài wù rén 债务人zhài wù zhèng quàn 债务证券zhài wù zhèng shū 债务证书zhěng tǐ fú wù shù wèi wǎng lù 整体服务数位网路zhěng tǐ shù wèi fú wù wǎng lù 整体数位服务网路zhèng wù 政务zhí wù 职务zī liào chuán sòng fú wù 资料传送服务zōng hé fú wù shù wèi wǎng luò 综合服务数位网络zōng hé yè wù shù zì wǎng 综合业务数字网zǒng wù 总务