Có 1 kết quả:

liè tài

1/1

liè tài

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

elimination of the weakest