Có 1 kết quả:

liè zhì

1/1

liè zhì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) shoddy
(2) of poor quality