Có 1 kết quả:

liè jì

1/1

liè jì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bad record (esp. of a public official)
(2) unsavory track record