Có 1 kết quả:

dòng néng chē ㄉㄨㄥˋ ㄋㄥˊ ㄔㄜ

1/1

Từ điển Trung-Anh

car with a new type of propulsion system (hybrid, hydrogen-powered etc)