Có 1 kết quả:

dòng mài ㄉㄨㄥˋ ㄇㄞˋ

1/1

Từ điển phổ thông

động mạch trên cơ thể

Từ điển Trung-Anh

artery