Có 1 kết quả:

dòng liàng

1/1

dòng liàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

momentum