Có 1 kết quả:

zhù hàn jì

1/1

zhù hàn jì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

flux (metallurgy)