Có 1 kết quả:

zhù chǎn

1/1

zhù chǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to help a mother give birth