Có 1 kết quả:

Nǔ guā lóu fā

1/1

Từ điển Trung-Anh

Nuku'alofa, capital of Tonga (Tw)