Có 1 kết quả:

jié nàn ㄐㄧㄝˊ ㄋㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

calamity