Có 1 kết quả:

jié nàn

1/1

jié nàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

calamity